Vilkår

Brugerene informeres hermed om, at denne hjemmeside er ejet af Aldaniti International Network, LTD med hovedkontor i første sal, 113 Monnow Street, NP25 3EG - Monmouth, Storbritannien, cvr: UK947013039

De generelle vilkår og betingelser, der er indeholdt i denne juridiske meddelelse regulerer adgangen og brugen af ​​dette websted, aldaniti i første omgang gør frit tilgængeligt for Internet-brugeren, selv om, at denne omstændighed kan ændre sig i fremtiden.

Adgangen indebærer accept af de nuværende betingelser. Anvendelsen af ​​visse ydelser i denne hjemmeside vil blive reguleret af de specifikke betingelser, der er fastsat i hvert enkelt tilfælde, der anses som accepteret blot ved at bruge disse tjenester.

BEMYNDIGELSE

Visualisering, udprintning og delvis downloading af hjemmesidens indhold er kun og udelukkende tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Den er kompatibel med henblik på hjemmesiden.

Det sker med det ene formål at indhente oplysninger til personlig og privat brug. Det er strengt forbudt at anvende til egne kommercielle formål eller til distribution, offentlig kommunikation, omdannelse eller dekompilering.

Intet hjemmeside indhold må ændres på nogen måde

Ingen grafik, ikoner eller billeder til rådighed på hjemmesiden må kopieres eller distribueres adskilt fra resten af ​​billederne.

Uautoriseret brug af oplysningerne på hjemmesiden, videresalg, samt enhver overtrædelse af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder af aldaniti vil resultere i retssager.

ALMINDELIGE ANSVAR

Adgangen til hjemmesiden og uautoriseret brug af oplysningerne heri er alene brugerens ansvar.

Ydeevne og tilgængelighed af hjemmesiden

Aldaniti forbeholder sig retten til at foretage, når som helst og uden forudgående varsel, ændringer og opdateringer af de oplysninger, der er indeholdt på hjemmesiden, af konfigurationen og præsentation af det og af adgangsforholdene.

Aldaniti er ikke ansvarlig for sikkerhedsmæssige fejl, som kan produceres og heller ikke for eventuelle skader, der kan forårsages på brugerens computersystem (hardware eller software) eller til de filer eller dokumenter, der er gemt i det, som følge af:

Tilstedeværelsen af ​​en virus på brugerens computer, der bruges til tilslutning til de tjenester og indholdet af hjemmesiden;

En browser fejl;

Brugen af ​​forældede versioner.

Ikke desto mindre aldaniti ikke garantere fravær af virus eller andre elementer på hjemmesiden indført af tredjeparter uden for aldaniti i de fysiske eller logiske systemer af brugernes eller i elektroniske dokumenter og filer gemt i deres systemer. Som et resultat, skal aldaniti aldrig være ansvarlig for eventuelle skader af nogen art, som kan opstå som følge af tilstedeværelsen af ​​virus eller andre elementer, som kan forårsage ændringer i de fysiske eller logiske systemer, elektroniske dokumenter eller filer fra brugere.

Derudover bruger aldaniti forskellige foranstaltninger for at beskytte sin hjemmeside mod tredjeparts-angreb. Men aldaniti kan ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter kan få adgang til den type brug af hjemmesiden lavet af brugeren, eller de betingelser, karakteristika og omstændigheder, hvor en sådan brug er lavet. Derfor skal aldaniti aldrig være ansvarlig for de skader, der kan opstå fra at uautoriseret adgang.

Aldaniti garanterer ikke at afbrydelser eller fejl i forbindelse med adgang til hjemmesiden eller til indholdet, og heller ikke, at den er opdateret. Aldaniti skal gøre, forudsat at der ikke er årsager, som gør det umuligt eller vanskeligt at udføre, og så snart den er klar over de fejl, afbrydelser eller ikke opdatere indholdet, alle disse bestræbelser for at korrigere fejlene, genoprette kommunikationen og opdatering indholdet.

Aldaniti forbeholder sig ret til at opsige adgangen til hjemmesiden eller dets indhold til enhver tid uden forudgående varsel.

Indhold og kvaliteten af ​​tjenesterne

Aldaniti påtager sig intet ansvar som følge af det forbundne indhold til hjemmesiden, forudsat at de er uden for det, og heller ikke garanterer fravær af virus eller andre elementer i det, som kan forårsage ændringer i computersystemet (hardware og software) eller til filer eller dokumenter, der er gemt i det, bortset fra noget ansvar for skader af nogen art påført brugeren af ​​denne grund.

I tilfælde af, at enhver bruger, klient eller tredjemand, kan overveje at indholdet eller den service, som de linkede sider er ulovlig eller kan beskadige dele eller rettigheder for brugeren, en klient eller en tredjepart underlagt kompensation, skal de underrette aldaniti især hvis det består af:

Aktiviteter eller indhold, der kunne betragtes som kriminelle handlinger i henhold til straffeloven.

Aktiviteter eller indhold, der overtræder intellektuel eller industriel ejendomsret.

Aktiviteter eller indhold, som truer den offentlige orden, kriminel efterforskning, den offentlige sikkerhed og det nationale forsvar.

Aktiviteter eller indhold, der bringer beskyttelsen af ​​den offentlige sundhed, respekt for værdighed og princippet om ikke-diskrimination og beskyttelse af sundhed og børn.

Aldaniti er ikke ansvarlig for manglende anvendelighed eller tilpasning til en bestemt anvendelse af denne hjemmeside. De er hverken ansvarlige for eventuelle skader der kan opstå i brugervejledningen, for eventuelle fejl eller udeladelser, der kunne lide under indholdet af denne hjemmeside, selv om aldaniti vil kontrollere og overvåge indhold og information regelmæssigt.

Brug af hjemmesiden

Aldaniti er ikke ansvarlig for nogen form for brug Brugere kan gøre af hjemmesiden eller indholdet, og heller ikke for eventuelle skader, der måtte opstå fra det.

Links til andre hjemmesider

Ethvert link til tredjeparts hjemmeside bør være til deres hjemmeside. Det er udtrykkeligt forbudt at anvende 'deep links', 'framing' og enhver anden brug af indholdet på hjemmesiden til fordel for uautoriserede tredjeparter.

Gennem denne hjemmeside, kan brugeren få adgang til websteder, der ejes og / eller forvaltes af tredjemand.

Tilstedeværelsen af ​​sådanne forbindelser er blot informativ og udgør ikke i alle tilfælde en invitation til at købe produkter eller tjenester, der tilbydes på destinationen hjemmesiden. Brugeren får adgang til dem på eget ansvar og betingelserne for brug heraf. Brugeren anerkender og accepterer, at aldaniti ikke er ansvarlig, direkte eller indirekte, for eventuelle skader forårsaget af adgangen til de pågældende forbindelser.

Skulle aldaniti være opmærksom på, at de oplysninger eller aktivitet, der sendes fra disse links er ulovlige, kriminelle eller kan beskadige hardware/software eller rettigheder for en tredjepart, der er modtagelige for kompensation, vil aldaniti virke med den nødvendige omhu for at fjerne eller deaktivere det tilsvarende link så hurtigt som muligt.

INDUSTRIEL EJENDOM

Brugen af ​​hjemmesiden tildeler ikke brugeren nogen rettigheder til varemærker, firmanavne, logoer eller design af enhver art, som vises på hjemmesiden. Artikler, nyheder, lovgivning og enhver anden offentlig indhold, hvis intellektuelle ejendomsrettigheder ikke tilhører aldaniti, offentliggøres med det ene formål at informere brugerne om dette websted.<

Aldaniti er indehaver af kilden, design, navigationsstruktur, databaser og de forskellige elementer fra ​​hjemmesidens softwarekode samt af rettighederne for industriel og intellektuel ejendomsret i forbindelse med indhold inkluderet i det.

Brugeren, der giver udtrykkeligt afkald nogen anden jurisdiktion, underkaster sig den kompetence der måtte være henvist af aldaniti for enhver tvist, der måtte opstå som følge af adgang til eller brug af hjemmesiden.